Data Dosen 18-08-2019

Daftar Dosen Sistem Komputer-Strata 1

User Avatar

Dra. Uminingsih, M.Kom

Lektor
Sistem Komputer - Strata 1
User Avatar

Emy Setyaningsih, S.Si,M.Kom

Lektor Kepala
Sistem Komputer - Strata 1
User Avatar

Dra. Harmastuti, M.Kom

Lektor
Sistem Komputer - Strata 1
User Avatar

Dra. Dwi Setyowati, M.T

Lektor
Sistem Komputer - Strata 1
User Avatar

Dra. Nuniek Herawati, M.Kom

Lektor
Sistem Komputer - Strata 1
User Avatar

Drs. Ignatius Suraya, M.Cs

Lektor
Sistem Komputer - Strata 1